Tyto webové stránky využívají k poskytování svých služeb soubory cookies.

Pokračováním v návštěvě stránek souhlasíte s jejich používáním.

Více informací naleznete zde.

KONTAKTY

Sarkedix s.r.o.
Sídlo: Husova 259, Jaroměř
Provozovna: Černilov
tel: 733 33 00 77
napište nám
Areál Beta
Na konci Černilova směr Libřice

NOVINKY

arr3UHLÍ A VODA - doporučujeme přečístProdukce bílinského nízkosirnatého uhlí vykazuje dlouhodobě průměrné hodnoty obsahu veškeré vody v...

ZBOŽÍ V AKCI


Reklamační řád

 

 

 

 

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

 

 

Záruka na zboží se poskytuje v rozsahu obecně platných předpisů s ohledem na povahu zboží.

 

Reklamaci zboží uplatňuje kupující u prodávajícího

 • písemně na adresu prodávajícího Husova 259, 551 01 Jaroměř,
 • osobně na  provozovně prodávajícího tj. Areál Beta, 50343 Černilov
 • e-mailem na adrese info@uhli-cernilov.cz

s doručením originálu dokladu o koupi nebo dodacího listu a dle povahy zboží i doložením fota vady zboží.

Termín na vyřízení reklamace začíná plynout doručením všech podkladů.

 

 

Reklamovat lze pouze ucelenou dodávku z níž kupující uvede vady reklamovaného pevného paliva a jakou náhradu za ní požaduje.

Prodávající nebo jím pověřená osoba sepíše s kupujícím  reklamační protokol.

 

 

 

 

DRUHY REKLAMACÍ PEVNÝCH PALIV

 

 •  Množstevní reklamace – je možné uplatnit pouze při převzetí zboží. Později nelze reklamace uznat. Pokud se při kontrolním převážení zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu veškeré náklady tímto vzniklé.

 

 •  Vizuální (pohledová) reklamace se uplatňuje ihned a to  u řidiče při převzetí zboží. Pohledovou reklamací se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce pevného paliva. Jednotlivé parametry podsítného jsou odlišné pro jednotlivé druhy pevného paliva a jsou uvedeny v katalogu výrobce. Dle údajů šachet je v případě uhlí ve frakci 10 - 25mm povolená tolerance +-15%. V případě uhlí hrubší frakce je povolené podsitné 15% a nadsitné 10%.

 

 •  Kvalitativní reklamace (skryté vady) – lze uplatnit do 14 dnů od převzetí zboží, pokud nedošlo k podstatné změně dodaného zboží vinou kupujícího čí odběrem větším než 30% z dodaného množství paliva. Skrytou vadou se rozumí nižší výhřevnost, než která je uvedena v katalogu výrobce či dehtování.

  Zvýšená vlhkost uhlí není kvalitativní vada.

  Skrytá vada se prokazuje laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku pevného paliva a odděleně uskladnit dodané zboží, dokud nebude reklamace vyřízena. Následně kupující hradí prvotní náklady na rozbor dodaného paliva, pokud se neprokáže, že je reklamace oprávněná. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace kupující.

 

 •  Při nakládání a skládání briket prodávající neručí za škody vzniklé na briketách při této manipulaci, neboť se mohou poškodit.

 

 •  Zákazník je povinen uhlí před naložením do kotle vizuálně překontrolovat, prodávající nenese zodpovědnost za vady vznikle použitím nevhodného druhu či velikosti paliva do kotle.